About 关于我们

MB华人社团定位:
–自娱自乐,信息共享,互通有无,抱团取暖,互助共赢。
–通过一系列我们华人内部活动以及众多“请进来,走出去”的外部互动,更好地融入MB社区,服务MB社区,提升华人形象,维护并争取华人的权益。

    MB华人社团架构:

  • 总负责人 – David Lee
  • 常务负责人 – Jin Li Dong
  • 行政秘书 – Jianhui Li
  • 财务管理 – Joanna Zhao
  • 活动策划 – Jin Li Dong (总负责), Jen Ridgway
  • 宣传集稿 – Angel Vanlith (总负责), Joanna Zhao, Jason Wang
  • IT技术及英语指导 – Jason Wang